Últimes opinions:

Escriu i envia la teva opinió per correu electrònic. Indica un Nom o pseudònim i un Tema.

Si vols utilitzar un correu anònim: ves a Gmail. Usuari: opinio.anonima Contrasenya: anonimat. Envia el teu missatge a vilamajoropina@gmail.com

No es publicaràn opinions sense nom o pseudònim.

Doneu un cop d'ull als últims comentaris:

Al peu de cada opinió trobareu un enllaç per deixar-hi els vostres comentaris. Participeu-hi.

____________________________________________________________________________

dimecres, 1 d’abril de 2009

Cap problema, Petitó

Accepto, i a més agraeixo molt sincerament les teves disculpes, ja m'estranyava... Veig que (no) respons a les meves preguntes amb unes altres. Cap problema, et dono el meu punt de vista: PRIMER: Com saps, els Plens Ordinaris tenen una cadència. La reunió ordinària de demà ja se sabia convocada de molt abans que la celebració del Consell. Intueixo que les modificacions que dius que no s'han introduït són les propostes dels grups municipals i de la Comissió de Treball. Suposem que no s'han introduït. Saps perquè? 1- Perquè ja es va aprovar l'Avantpla, el mes de juliol de 2008, que contenia els mateixos criteris que la versió final, per part de tots els grups municipals, a excepció del GISP. L'equip de govern té doncs legitimitat per presentar la proposta final que ha presentat, doncs són les línies de treball que el propi Ple, per aclaparadora majoria, ja va aprovar. 2- Perquè a principis de febrer de 2009, tots els grups municipals de fora del govern, amb un acte inusual, demanen a l'equip de govern determinades modificacions sobre la versió final del POUm que se'ls hi havia lliurat. Les pots llegir clicant el següent enllaç. Per a mí aquests són "els suggeriments" formals de TOTS els grups de l'oposició al POUM. Mira-les bé: - Documentació que falta i altres detalls, segons els grups: ja està publicat. L'equip redactor ha confeccionat els documents del POUM d'acord amb el què mana l'ordenament normatiu, que és el què s'ha de fer. - Altres aspectes: demanen coses inapropiades atenent a la filosofia del POUM, que es fa en base a PMU (plans de millora urbana) i PPU (plans parcials urbanístics). Que vol dir aixó? Que en molts sectors, els urbanistes, com es fa en tots els POUM's, marquen els elements essencials de la qualificació dels mateixos (sostre edificable, cessions obligatòries, proporció dels diferents sistemes, reserva de locals i VPO, ...) suficients per a programar el sól. Amb aquestes bases, els molts propietaris de parcel.les i immobles de cada sector saben com quedarà, i per tant hi ha trasnparència en els seus drets de propietat i edificació, suficient per, si s'escau, presentar al.legacions després de l'aprovació inicial i abans de l'aprovació provisional. Quan cada sector s'executi, sempre seguint les especificacions marcades per al sector en el POUM, i sempre atenent a la classificació urbanística de cada zona definida en la Normativa del POUM (text articulat de 120 articles que ningú s'ha llegit) caldrà posar d'acord a tots els propietaris i repartir entre ells, càrregues i beneficis sector per sector (per aixó els urbanistes "junten" sectors no contigus, per facilitar el "canvi de cromos"). És a dir, es dsenvoluparan els PMU o PPU. Els urbanistes no poden prejutjar el què sortirà d'aquest repartiment, per bé que en molts sectors ja s'han fet algunes negociacions prèvies que han determinat els paràmetres de cada sector. Fixa't, per exemple, d'un sector del què no s'en parla i què està en aquest procés: Rectoria-Bisbat-Pla Especial de La Força. Aqui hi ha terres de molta gent, en particular del Bosch i del Bisbat, amb els què s'ha estat negociant solars en altres sectors a canvi dels drets edificatoris que perderan. És com un puzzle, que es perfila amb el POUM (i qui no estigui d'acord que presente al.legacions) i que finalment es negocia sector a sector quan els propietaris decideixin executar-lo. (fixa't bé, per molt que pintem colors, hi ha propietaris, i són aquests, i només aquests els que tenen dret, o no d'executar les previsions del POUM. És una cosa que cal saber i quina igorància dona lloc a falses interpretacions). Bé tornat al document de peticions. El que demanen els grups és que s'hagin contractat els PPU o PMU de molts sectors abans de l'aprovació inicial del POUM: aixó és un impossible metafísic (és posar el carar davant dels bous), que només es podria fer fora del propi POUM, amb una modificació puntual de les Normes Subsidiàries vigents, com ja s'ha fet en dues ocasions en els darrers mesos, en sectors molt fàcils i urgents. El POUM, asota el meu criteri fa be les coses: defineix els aspectes bàsics que, tota vegada els propietaris ho vulguin desenvolupar, es negociarà i farà el planejament derivat (derivat del POUM). ja vaig dedicar un article a aquest tema, i qui vulgui s'ho pot llegir. Per tant aquesta petició és inapropiada i inassumible, i així em consta que s'ha dit als grups municipals, en particular ISP i ERC en diverses ocasions. - El document de peticions parla en concret només de dues zones: la masia de Can Derrocada-Ajuntament i Can Massaguer-Puntiblond. Llegeix. A princips de febrer ACCEPTEN tàcitament el disseny del POUM per a aquestes zones, demamant, per la primera, que es faci el planejament derivat abans del planejament general (cosa impossible) i pel segon, conscients de què és a llarg termini, demanen un avantprojecte que definexi millor el repartiment de les peces (un altre impossible metafísic abans de negociar amb els propietaris el prematur erpartiment de càrregues i beneficis). En definitiva, una tàctica equivocada i fora de lògica, que si be hi ha fòrmules que ho permetrien fer, potser costarien un o dos anys de negociar i definir amb els propietaris de les finques, retrassant òbviament el POUM. Insisteixo que els urbanistes han tingut bon criteri plantejant el que plantegen, i ISP i ERC o no volen entendre-ho o simplement volen sabotajar el POUM. 3- Perquè el 23 de març, especialment convidats a fer-ho, ISP i ERC presenten els seus propis POUM's, ben diferents entre ells i tot plegat desmentint tant l'avantpla que havien aprovat el 31 de juliol com el sentit de les seves peticions que, "a bombo i platillo" havien presentat a principis de febrer. I és que en realitat són insassumibles les previsions que en fa ISP per als dos sectors, i inassumible també la previsió que fa ERC pel sector de la masia-Ajuntament, doncs no es pot compensar, en cap dels casos, als propietaris actuals de finques i immobles de les "expropiacions" que plantegen aquests grups. A més es carreguen un equipaament molt necessari i la concepció de VPO tanamteix indispensable. I el mateix val a dir, per aquestes dues zones, pel que fa a l'Informe de la Comissió, cosí germà o a l'invers, del d'ISP. Jo si que he escoltat els urbanistes comentant aquestes "propostes": l'un es va posar la mà al front, i l'altre les dues mans al cap. L'equip de Govern no pot incloure "els suggeriments" dels tres POUM's alternatius que s'han presentat, pel que fa a les dues zones nuclears, perquè simplement no són, tècnicament, més que ratlles sobre un planell, dit aixó amb tots els respectes per a qui les ha posat. SEGON: Les teves preguntes segona i tercera són equivalents. Mira, no ho sé, això se li ha de preguntar a qualsevol d'ells. M'imagino que les posicions evolucionen en funció de les contraposicions de cada moment: deu ser un procés dinàmic, que té uns marges que no haurien de traspassar-se. Si sé que en el cas del POUM, ISP i ERC han traspassat aquests límits, com abans he explicat (i no tinc en compte el POUM que volien fer aprovar quan estaven al Govern). TERCER: La meva consideració respecte la sostenibilitat -que ningú m'ha desmentit- és en resum demanar més gent que gasti 3 metres de vorera per mantenir els molt més que gaten 32 metres de vorera, reequilibrant. Si fos per mí, agruparia tota l'edificabilitat residual de tots els veïnats (urbanitzacions) en trama compacta, però aixó -tot i què ja ho he suggerit i seria viable- no hi ha ningú que tingui nassos per fer-ho. Amb això condemnem a què un mínim del 60% de la nostra gent visqui en un entorn dispers d'elevadíssim consum de tot tipus de recursos, i molt car de sostenir. El POUM no planteja, certament, un disseny per a les urbanitzacions (mira a aquest respecte aquest article, que és del juny de 2007. Espero haver-te contestat, ja que tu no ho has fet al teu torn. Cordialment.