Últimes opinions:

Escriu i envia la teva opinió per correu electrònic. Indica un Nom o pseudònim i un Tema.

Si vols utilitzar un correu anònim: ves a Gmail. Usuari: opinio.anonima Contrasenya: anonimat. Envia el teu missatge a vilamajoropina@gmail.com

No es publicaràn opinions sense nom o pseudònim.

Doneu un cop d'ull als últims comentaris:

Al peu de cada opinió trobareu un enllaç per deixar-hi els vostres comentaris. Participeu-hi.

____________________________________________________________________________

dilluns, 2 de març de 2009

Pre-supostos

Interessant la lectura dels pressupostos 2009 que fas, Petitó. Òbviament fas una deducció crítica de partides concretes que permeten sustentar determinats arguments en contra de determinats aspectes de la gestió municipal. Nogensmenys, caldria interpretar i tanmateix valorar moltes més de les partides, tant d'ingressos com de despeses dels mateixos pressupostos, a fi i efecte de proporcionar una més amplia visió dels mateixos. Seria tanmateix interessant comparar-los amb els pressupostos d'anys anteriors. Només dos exemples, per contradir: el cost de la redacció del nou POUM porta associat, a diferència d'anys anteriors, una subvenció de la Diputació, les taxes de recollida de residus caldria incrementar-les per ajustar-les al cost real, tanmateix pressupostat. Seguim?... I cal analitzar perquè, Isaac, dos grups municipals varen votar en contra d'aquests pressupostos. Si ho fas com cal, veuras la realitat: res té a veure amb qüestions pressupostàries, sinò simplement polítiques. En aquest sentit, els grups que varen votar a favor, malgrat ben segur no estiguesin -com en Petitó- d'acord amb la totalitat de les consignacions pressupostàries, ho van fer per responsablitat, responsabilitat que potser altres han desvirtuat en exercici d'una més insensata oposició.