Últimes opinions:

Escriu i envia la teva opinió per correu electrònic. Indica un Nom o pseudònim i un Tema.

Si vols utilitzar un correu anònim: ves a Gmail. Usuari: opinio.anonima Contrasenya: anonimat. Envia el teu missatge a vilamajoropina@gmail.com

No es publicaràn opinions sense nom o pseudònim.

Doneu un cop d'ull als últims comentaris:

Al peu de cada opinió trobareu un enllaç per deixar-hi els vostres comentaris. Participeu-hi.

____________________________________________________________________________

dimecres, 3 de març de 2010

FS respostes a Per SPectiVa

Respostes

Pregunta c):

Exemple: La Generalitat de Catalunya enguany a obert  la inscripció de subvencions per la renovació de les finestres de la nostra llar amb la finalitat de l’estalvi energètic. Vaig sol·licitar-la i em van concedir una subvenció del 20% del total del pressupost. El problema és que des de que la vaig sol·licitar fins que me l’han concedit ha passat 4 mesos, temps on malauradament m’he quedat a l’atur. Disposo dels diners  fruit dels meus estalvis, però per la meva situació laboral tinc por que dits estalvis siguin necessaris en un futur no massa allunyat. Que he de fer? Perdre la subvenció o assegurar-me el meu futur?. He decidit deixar-la perdre atès que si enguany me l’han concedit potser el proper any me la tornaran a concedir. No hi ha cap raó que digui que succeeixi el contrari.

Amb l’exemple, totalment fictici, verbalitzo  un sentiment molt comú en l’home i que moltes empreses de màrqueting empren per vendre els seus productes. Qui no ha rebut  una trucada dient que ens ha tocat un premi a canvi  d’assistir a una conferència? (on ens intenten col·locar el seu producte). L’ambició i l’avarícia humana fa que, malgrat que sabem que es tracta d’un esquer, anem per què no volem perdre l’oportunitat  de rebre un regal de FRANC. A casa nostre també tenim exemple, els quals utilitza el mateix ajuntament: actes amb un pica-pica.

Amb tot plegat el que vull manifestar és que em sembla absurd que fem una obra, que ens pot suposar una hipoteca per molts anys, només per que hem rebut una subvenció del 30%. 

En tot cas el debat, per a mi, és estèril atès que no vull que es faci una sala polivalent tal com està projectada. M’agradaria que es deixés passar la subvenció i que es demanés una altre per fer una obra civil més necessària (arranjaments).

Manifestes, Per Spectiva, que les subvencions atorgades no poden destinar-se a un altre fi. Realment no en sé  si es pot o no fer, però tinc coneixement (no sé si enganyat) que a l’anterior legislatura una subvenció es va desviar per fer una acció diferent a la qual estava destinada. Per què abans si i ara no?

Finalment, l’atorgació d’una subvenció per fer una sala Polivalent resta possibilitats que ens donin una altre subvenció en el futur per fer/arranjar un poliesportiu, hotel d’entitats, espai juvenil...?. No crec que tots els anys ens donin una subvenció de 800 mil euros per fer obres. Crec que aquesta  subvenció  només ens la donen un cop cada 5 o 10 anys. En aquest cas per mi seria una pena que una subvenció tant apetitosa es destinés a una obra tant poc necessària, podent-la demanar per una altra obra més necessària. Recordem que nosaltres escollim a l’alcalde per què defensi els nostres interessos i si ha de remenar mar i terra per aconseguir una nova subvenció, doncs que ho faci. Un bon alcalde és aquell que aconsegueix el que els altres no han pogut i sinó que demani suport al partit que representa que per això està.

Pregunta d):

En un article que vas publicar a Reflexions, justificaves que el creixement desmesurat  del poble (edificis de més d’una planta) plantejat en el POUM  responia a la necessitat de pal·liar els dèficits causats per l’estructura urbanística del municipi. No es podien donar serveis requerits a les urbanitzacions per què no sortia a compte  (poc sostenible amb 30 metres de vorera per habitatge).  D’antuvi l’estructura urbana és la que hi ha i és la raó per la qual molts hem decidit anar a viure en aquets meravellós indret, per tant, cal cercar altres solucions com disminuir la despesa de l’ajuntament. I com? Doncs no tenint cada veïnat (urbanització) un local social, unes pistes esportives, un parc urbà... Sabeu el que costa endegar-lo i mantenir-ho? Doncs molts diners, els suficients per evitar la destrucció d’alguns edificis (La Fàbrica?, l’ajuntament?, el Pi Novell?).

Entenc que els polítics, amb el seu afany de perpetuar-se en el poder, cerquin constament vots a través de l’atorgació dels desitjos de la població. Les associacions de veïns pressionen per què el lloc on viuen gaudeixin d’un mínim d’instal·lacions municipals, malgrat que posteriorment siguin infrautilitzades. Es per això que cal donar un cop de cap  i conscienciar a les associacions de veïns que les instal·lacions municipals han d’estar repartides al llarg i ample del nostre municipi i que en cap cas poden haver duplicitats. Sé que costarà entendre però  en ares de la lluita per la cohesió social s’ha d’intentar. No pot ser que cadascú faci la seva lluita sense tenir en compte la globalitat. Així no arribaren enlloc.

És per aquesta raó que no accepto la construcció d’una nova sala polivalent atès que existeixen d’altres com el local de Les Faldes. Cal destinar els diners a suplir necessitats imperioses  sense provocar duplicitats. Per això estic en contra de la construcció d’un nou poliesportiu i en canvi estic a favor de cobrir l’existent a Les Faldes. Per això estic en contra de construir un local pel jovent i estic a favor d’aprofitar l’edifici municipal que hi ha al costat de l’antiga farmàcia. Per això estic en contra de la construcció d’un espai juvenil i estic a favor d’aprofitar el Pi Novell. Per això estic en contra de la construcció d’un nou ajuntament i estic a favor d’aprofitar La Rectoria (tema summament escandalós i que es mereix un article a part però, fent cinc cèntims, em sembla vergonyós que un edifici que tants diners- permutes de terreny- ha costat sigui emprat per una activitat semipública de la qual no es beneficia ni la pot gaudir el poble) com a nova seu.

Tot plegat es resumeix en una sola paraula: RACIONALITZACIÓ.  Mireu el següent quadre i valoreu:
Creieu realment que es fa un ús RACIONAL  de les instal·lacions? Creieu que les polítiques culturals i esportives dutes a terme per l’actual ajuntament fomenten l’ús de les instal·lacions? Creieu que fa falta duplicar instal·lacions per excés de demanda?

Són totes aquestes argumentacions les que en fan creure que no cal la construcció d’una  nova sala polivalent, i si m’estireu molt, no cal ni la construcció de cap nova instal·lació, sinó el que cal és un ús RACIONAL de les existents, fer polítiques culturals i esportives que fomentin l’ús de les instal·lacions existents, i si cal, aprofitar les subvencions o diners disponibles en arranjar les instal·lacions que ho requereixin.

Pregunta e) i  f):

No puc negar que l’ubicació que proposes és la més adient per situar una sala polivalent... si estigués d’acord amb la seva construcció, però no és el cas.

FS

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Gràcies pels teus comentaris.